Bloem

‘Light of Being’
Guidance Initiatie

- inwijding in zielsgeoriënteerde levensbegeleiding -

Door

In de Guidance Initiatie word je ondersteund om, vanuit het contact met de levenskracht en de liefde in jezelf, gehoor te geven aan je wens om anderen zinvol te begeleiden op hun spirituele weg, met daarin als mooiste vorm hen, vanuit jouw LightAngel zijn, als LightPilgrim op een bedevaarttocht naar zichzelf te kunnen begeleiden.

Anandajay

De meeste mensen leven, ook in spirituele zin, met een doel en zijn daardoor hoofdzakelijk gericht op wat ze daarin wel en niet willen. ‘Light of Being’-Guidance begeleidt mensen vanuit openheid voor de kracht van het leven en de liefde, waardoor ze weer in verbinding komen met hun innerlijke stem en bestemming.

Deze zorgzaamheid onderscheidt de ‘Light of Being’-Guidance van de meeste andere begeleidingsvormen. Het is een begeleiding van mensen naar de relatie met hun innerlijke licht. Bij deze Guidance kan dan ook iedereen terecht die reflecties wenst die overeen komen met zijn innerlijke levensbestemming.

Decoratie

Daarnaast komt de Guidance optimaal tot zijn recht in het ‘Light of Being’ Angel-Pilgrim Traject. Dit is een begeleiding van minimaal één jaar tot maximaal drie jaar, waarbij iemand dagelijks begeleid wordt op een innerlijke pelgrimstocht naar zichzelf.

In de Guidance initiatie word je ondersteund om, vanuit het contact met de levenskracht en de liefde in jezelf, gehoor te geven aan je wens om anderen zinvol te begeleiden op hun spirituele weg, met daarin als mooiste vorm hen, vanuit jouw LightAngel zijn, als LightPilgrim op een bedevaarttocht naar hen zichzelf te kunnen begeleiden.

Een engel begeleidt immers de ziel van de mens tijdens zijn tijdelijke leven op aarde. Een engel geeft die affectieve toewijding vorm door middel van liefdevolle bespiegelingen en krachtige suggesties, die bedoeld zijn om de relatie met de ziel weer helder maken.

Decoratie

Deze initiatie laat je je eigen innerlijke gids weer ervaren. Hij geeft je de gelegenheid om je liefde voor het leven en je medemensen zinvol en waardig te vertalen in het gidsen van anderen op hun levensweg. Een levensweg die zo waardevol kan zijn als dat men zich er voor opent, want veel van de diepste waarden van het leven worden nog steeds over het hoofd gezien.

Moge de ‘Light of Being’-Guidance dienend behulpzaam zijn bij het mensen weer in contact brengen met innerlijke dankbaarheid, want zij is het duidelijkste teken van echt geluk.

Bloem

Praktische informatie

Algemeen

De initiatie-weken volg je samen met één van de Intensieve Programma’s, het Yoga Intensieve Programma of Tantra Intensieve Programma. Deze programma’s bestaan uit de maandelijkse ‘Light of Being’-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en drie verdiepingsweken in België. Het Yoga IP heeft naast de drie verdiepingsweken een verdiepingsprogramma met zeven Yoga-opleidingsdagen en een twaalfdaagse retraite in België

Combinatie Guidance en Prayers

De ‘Guidance Initiatie Week’ wordt tegelijkertijd (in dezelfde week) gegeven met de ‘Prayers Initiatie Week’ en bij deelname neem je daarom deel aan beide initiaties. Anandajay initieert iedereen, om vanuit verbondenheid met de elementaire beginselen van deze werkvorm, de waarde daarvan werkzaam te laten zijn in hun leefwijze en in het eventueel doorgeven ervan.

Deze initiaties zijn gecombineerd omdat Anandajay het belangrijk vindt om de scholing niet via één werkvorm te laten lopen, maar altijd via twee. Zo raak je niet gefocused op één werkvorm en kun je via beide werkvormen gaan ervaren dat onderliggend aan al je ervaringen dezelfde essentie ten grondslag ligt. Deze combinatie is ontstaan vanuit het feit dat Guidance en Prayers elkaar energetisch goed compenseren en aanvullen.

Guidance is een lichtbrengende vorm van begeleiding, waarin diepe betrokkenheid en innerlijke verbondenheid je tot een verblijdende relatie met het wezenlijke in jezelf brengen. Prayers zijn devotionele dankbaarheidsuitingen, die je vervolgens de ruimte geven om de innerlijke liefdesgevoelens, die je door de spirituele begeleiding bent gaan ervaren, vorm, uitdrukking en vervulling te laten krijgen.

Data

Initiatie-week 2017:

2 t/m 9 juli 2017.
Aankomst zondag om 18.00 uur en vertrek zondag om 12.00 uur.

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):

24 t/m 27 juli 2018.
Aanvang dinsdag om 18.00 uur en vertrek vrijdag om 12.00 uur.

Locatie

Het Boeddhahuis
Igelmondermühle 1
4760 Büllingen
België (Routebeschrijving)

Bijdrage

Dubbele initiatie-week (zomer 2017):
€ 1400,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

Vierdaagse supervisie & initiatie retraite (zomer 2018):
€ 750,- incl. overnachtingen, exclusief maaltijden en reis.

De bijdrage wordt als gevolg van kostenstijgingen in bepaalde jaren aangepast.

Contact

Om je op te geven en voor vragen of opmerkingen, kun je contact opnemen met het secretariaat:

contact@lightofbeing.org
+32 (0)80 548 638 (België)