Anandajayah Shantiniketan en het Boeddhahuis (‘Light of Being’ seminarhuizen) in de Belgische Eifel

The Light of Being - School of Spiritual Awareness

Video ‘Terug naar de Bron’

Over Anandajay & The Light of Being

Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Tien dagbijeenkomsten in Nijmegen en Hergersberg (B)

Anandajay‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetings-dagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces.

Nieuw!
De ‘Light of Being’-Tantra Opleiding

A respectful, wholistic and spiritual way of energetic tantra
Begeleid door Anandajay

Indiase tempelIn september 2016 is de driejarige Tantra Opleiding tot energetisch begeleider van start gegaan. De ‘Light of Being’-Tantra Opleiding maakt je wakker voor en gaat diepgaand in op het laten samenkomen van de belangrijkste energieën van je menselijke bestaan. Je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn.

‘Light of Being’-Yoga Opleiding

A mindful, heartful, soulful way of yoga
Begeleid door Anandajay

ondergaande zonDe driejarige opleiding tot meditatieve-yoga leraar is toegankelijk voor iedereen die zich op zijn spirituele weg diepgaand wenst te laten begeleiden of reeds yogaleraar is en als bijscholing of voor zijn verdere ontwikkeling de diepgang van deze meditatieve yoga wenst te ervaren.

Je wordt intensief begeleid in je zelfbewustwording en steeds weer in contact gebracht met de oorsprong van yoga. Van daaruit wordt yoga een deel van je levenswijze, zul je je als mens vrijer ontwikkelen en kan in je yogabeoefening elke yogahouding zich liefdevol ontvouwen, waardoor lichaam, geest en ziel steeds duidelijker met elkaar in overeenstemming komen.

Overige onderwerpen

Bloem

Anandajay

Anandajay is een spiritueel leraar die je ondersteunt bij het ervaren van de waarde en essentie van je bestaan, die vanzelf ervaarbaar wordt als je je opent voor de feitelijkheid van dat je er bent. In zijn begeleiding zijn de belangrijkste uitgangspunten een hernieuwd contact met je mens-zijn, van het meest oppervlakkige tot het diepst wezenlijke, en het bewust ervaren en in je waar laten worden van essentiële waarden zoals ontvankelijkheid, genegenheid, vreugde, liefde, vrede, stilte, zijn, essentie en heelheid.

Bloem

The Light of Being

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij bij te dragen aan het open gaan voor de innerlijke waarden van wat je in wezen bent en de waarde en vervulling die je leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal. Anandajay’s benadering is daarbij liefdevol betrokken, relationeel, lichtgevend en individueel afgestemd, vanuit eerbied en respect voor ieder mens.

Bloem

School of Spiritual Awareness

De ‘School of Spiritual Awareness’ is een school ter ondersteuning van je persoonlijke en spirituele levensproces. Naast de bijeenkomsten met Anandajay, waarvan het jaartraject ‘Genegenheid door Inzicht’ de basis vormt, kun je deelnemen aan vakken in verschillende werkvormen op het gebied van Yoga - Meditatie - Healing - Massage - Levensbegeleiding - Adembeleving - Gebed - Dans - Mantra-zingen - Liefdesbewustzijn - Energetisch bewustzijn en Spiritueel Inzicht.

Welkom op onze site

Begin website

Achter deze beginpagina vind je de vanuit dankbaarheid voor Anandajay gemaakte website, waarin geprobeerd is om via passende schoonheid, toewijding en zorgvuldige communicatie, informatie te geven over het brede bereik van wat Anandajay met The Light of Being aanreikt.

Moge je er een fijne tijd aan beleven.

Logo The Light of Being