Anandajayah Shantiniketan en het Boeddhahuis (‘Light of Being’ seminarhuizen) in de Belgische Eifel

The Light of Being - School of Spiritual Awareness

Video ‘Terug naar de Bron’

Over Anandajay & The Light of Being

Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’

Start: september 2016 | tien dagbijeenkomsten in Nijmegen en Hergersberg (B)

Anandajay‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Anandajay geeft deze ontmoetings-dagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. Ze gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces.

Nieuw!
De ‘Light of Being’-Tantra Opleiding

A respectful, wholistic and spiritual way of energetic tantra
Begeleid door Anandajay

Indiase tempelVanaf september 2016 wordt een driejarige Tantra Opleiding tot Energetisch Begeleider aangeboden. De ‘Light of Being’-Tantra Opleiding maakt je wakker voor en gaat diepgaand in op het laten samenkomen van de belangrijkste energieën van je menselijke bestaan. Je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn.

De opleiding bestaat uit het ‘Tantra Intensieve Programma’

Combinatie van de Light of Being-dagen en drie Tantra-retraiteweken

Dit ‘Tantra Intensieve Programma’ bestaat uit de tien maandelijkse Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ en drie Tantra-retraiteweken in België. De opleiding duurt, na een enkel jaar GdI, drie jaar en wordt gegeven en begeleid door Anandajay.

Alle Tantra-dagen hebben een eigen thema aan de hand waarvan de energetische bewustwording wordt aangereikt en bestaan uit energetische readings, tantrische energieoefeningen, aurareading, omgaan met healing en heelheidsmassage, relationele afstemming, energetische uitwisselingsprocessen en dat alles doorvlochten met intense persoonlijke en relationele bespiegelende interacties en intimiteitsbeleving.

‘Light of Being’-Yoga Opleiding

A mindful, heartful, soulful way of yoga
Begeleid door Anandajay

ondergaande zonVanaf september 2015 is de driejarige opleiding tot meditatieve-yoga leraar van start gegaan. Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die zich op zijn spirituele weg diepgaand wenst te laten begeleiden of reeds yogaleraar is en als bijscholing of voor zijn verdere ontwikkeling de diepgang van deze meditatieve yoga wenst te ervaren.

Je wordt intensief begeleid in je zelfbewustwording en steeds weer in contact gebracht met de oorsprong van yoga. Van daaruit wordt yoga een deel van je levenswijze, zul je je als mens vrijer ontwikkelen en kan in je yogabeoefening elke yogahouding zich liefdevol ontvouwen, waardoor lichaam, geest en ziel steeds duidelijker met elkaar in overeenstemming komen.

Programma

De yogaopleiding bestaat uit twee groepen. Het programma van beide groepen bestaat uit de tien maandelijkse ‘Light of Being’-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’, en voor de eerste groep acht Yoga-opleidingsdagen en een twaalfdaagse Yogaretraite, en voor de tweede groep drie Yoga-retraiteweken in september, januari en mei. De retraites zijn in het ‘Light of Being’-centrum in de Belgische Eifel. De opleiding duurt, na een enkel jaar GdI, drie jaar en wordt gegeven en begeleid door Anandajay. De Yoga-opleiding wordt om de drie jaar aangeboden en instappen kan eventueel ook dit jaar nog via een instroomprogramma.

Overige onderwerpen

Heruitgave van het boek ‘Jnana Yoga’ (inclusief het boek ‘Als de bloem zich opent’)

- de kracht van ontwakend bewustzijn -

CD-cover Songs of Embrace

Jnana-yoga gaat over het open bewustzijn, waarin je het ware van het onware, het blijvende van het vergankelijke en het wezenlijke van het persoonlijke leert te onderscheiden. Door dit onderscheidingsvermogen ontstaan inzichten, groeit de beleving van mededogen en ontwikkelt zich een diepgaande zelfkennis. Zo kom je duidelijker in verbinding met je ziel, met je wezen. Dit boek kan dan ook als handleiding dienen voor hen die zelfonderzoek en zelfkennis serieus nemen en op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf en in het leven, waar ze deel van uitmaken.

In het eerste deel wordt verkort en in begrijpelijke termen de traditionele benadering van jnana-yoga besproken. In het tweede deel behandelt Anandajay verschillende levensvragen, die iedereen op zijn zoektocht naar de zin van het leven tegenkomt. Bij elk thema (zoals relatie, conflict, idealen) wordt de parallel tussen jnana-yoga, je levenshouding, en hatha-yoga, je lichaamsbeleving, toegelicht. De houdingen worden dan spiegels die je van je gewoonten en overtuigingen bewust maken. Dit werkt bevrijdend en laat je met een opener bewustzijn in het leven staan. Aan de hand van de jnana-yoga wordt een diepe spirituele waarde in je wakker gemaakt, die jou de weg zal tonen naar de volledigheid en vrede van je innerlijke waarde.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 1 juli 2016. Om het boek te bestellen, klik hier.

Nieuw! Meditaties met Anandajay: heelheid

CD-cover Meditaties met Anandajay - live-opnames van meditaties ten gunste van heelheid

Aan de hand van deze begeleide meditaties neemt Anandajay je mee naar de geborgenheid van de heelheidsbeleving en de wezenlijke waa

rde van je Zelf in het midden daarvan. Door je te openen voor meer dan jezelf, voor iets anders dan jezelf, sta je toe dat de beperktheid van je eigen wereld en ik-georiënteerdheid doorbroken kan worden en kom je in contact met een weidsere werkelijkheidsbeleving. Geheeld worden heeft altijd te maken met het bewust worden van beperktheid en de van daaruit voortkomende wens en bereidheid om die los te laten. Het feit dat andere energieën je mogen verrijken en dat je die in jou werkzaam laat zijn, maakt dat je meer en meer deelgenoot wordt van een groter verband, van een heelheid. Alles hoort bij elkaar in het leven, alles samen vormt een heelheid en wie zich daarvoor opent, ervaart de bezielde geborgenheid ervan.

De Heelheid-Meditaties spreken de volgende thema’s aan:
1. Wens je geheeld te worden? (19.10 min.)
2. Binnengaan in heelheid (26.04 min.)
3. Leven vanuit heelheid (29.52 min.)
4. Heel mij! (17.26 min.)
5. Je lichaam als heelheid ervaren (19.52 min.)
6. Heelheid maakt aanwezig (1.13.20 min.)

Om deze CD te bestellen, klik hier. Bijdrage: €15.

Muziekvideo’s

Drie mantra’s en een muziekstuk van Anandajay
te beluisteren op Youtube

Shanti Embrace

Being Mantra

Gayatri Mantra

Tantric Waves

Interviews met leerlingen

Annâme over de relatie met je leraar

Leon over mens-zijn

Leven in Openheid & Leven in het Licht

Boek-cover ‘Leven in Openheid’, deel 1 & 2 Boek-cover ‘Leven in het Licht

Het nieuw uitgegeven boek ‘Leven in Openheid’ 1 & 2 is nu verkrijgbaar, evenals het nieuwe boek ‘Leven in het Licht (voorheen uitgegeven als Leven in Openheid’ 3 & 4). ‘Leven in Openheid’ gaat over de openheid van waaruit je weer in relatie gaat met wat jij bent en met het leven, als de creatieve schepping in wording, die er is.

In deze boeken neemt Anandajay je, vanuit zijn toewijding aan jouw vrede en geluk, in zijn teksten mee naar de wonderbaarlijke echtheid achter elk onderwerp, zodat je door de helderheid en genuanceerdheid van zijn woorden heen voelt hoe hij verbonden is en dus ook jij verbonden bent met een immense achtergrond van liefde, stilte en wijsheid.

Anandajay, Leven in Openheid & Leven in het Licht

Het Surya-boek ‘Je innerlijke zon’

De spirituele aspecten van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama en Surya mantra

Boek-cover ‘Je innerlijke zon: een spirituele benadering van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama & Surya mantra’

In het Surya boek ‘Je innerlijke zon’ gaat Anandajay dieper in op de spirituele aspecten van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama en de Surya mantra.

Deze twaalf gelukbrengende aspecten van ‘Surya’, van je ziel of innerlijk, die in dit boek uitgebreid behandeld worden, vergroten je inzicht in en je openheid voor het ervaren van de bezieling die je altijd al in je draagt.

Anandajay, Je innerlijke zon: een spirituele benadering van de Surya Namaskar, Surya puja, Surya pranayama & Surya mantra

Erwachendes Bewusstsein

Duitse vertaling van het boek ‘Jnana yoga’

Boek-cover ‘Erwachendes Bewusstsein: Selbsterforschung durch die Yoga der Selbsterkenntnis’

Was kann Jnana-Yoga für uns bedeuten? Jnana-Yoga bedeutet in Verbindung kommen mit uns selbst durch Selbsterforschung. Du lernst das Echte oder das Wesentliche von dem Persönlichen zu unterscheiden.

Dieses Buch kann als Handleitung durch diejenigen benützt werden, die Selbsterforschung und Selbsterkenntnis ernst nehmen und auf Suche nach der Wahrheit sind. Das Buch erscheint im juni.

Anandajay, Erwachendes Bewusstsein: Selbsterforschung durch die Yoga der Selbsterkenntnis
Bloem

School of Spiritual Awareness

De ‘School of Spiritual Awareness’ is een school ter ondersteuning van je persoonlijke en spirituele levensproces. Naast de bijeenkomsten met Anandajay, waarvan het jaartraject ‘Genegenheid door Inzicht’ de basis vormt, kun je deelnemen aan vakken in verschillende werkvormen op het gebied van Yoga - Meditatie - Healing - Massage - Levensbegeleiding - Adembeleving - Gebed - Dans - Mantra-zingen - Liefdesbewustzijn - Energetisch bewustzijn en Spiritueel Inzicht.

Bloem

The Light of Being

‘The Light of Being’ is de organisatie van waaruit Anandajay zijn levensboodschap uitdraagt. Samen met enkele vrienden wenst hij bij te dragen aan het open gaan voor de innerlijke waarden van wat je in wezen bent en de waarde en vervulling die je leven daardoor krijgt. In zijn bijeenkomsten staat het diepgaand ontmoeten van mensen centraal. Anandajay’s benadering is daarbij liefdevol betrokken, relationeel, lichtgevend en individueel afgestemd, vanuit eerbied en respect voor ieder mens.

Bloem

Anandajay

Anandajay is een spiritueel leraar die je ondersteunt bij het ervaren van de waarde en essentie van je bestaan, die vanzelf ervaarbaar wordt als je je opent voor de feitelijkheid van dat je er bent. In zijn begeleiding zijn de belangrijkste uitgangspunten een hernieuwd contact met je mens-zijn, van het meest oppervlakkige tot het diepst wezenlijke, en het bewust ervaren en in je waar laten worden van essentiële waarden zoals ontvankelijkheid, genegenheid, vreugde, liefde, vrede, stilte, zijn, essentie en heelheid.

Welkom op onze site

Begin website

Achter deze beginpagina vind je de vanuit dankbaarheid voor Anandajay gemaakte website, waarin geprobeerd is om via passende schoonheid, toewijding en zorgvuldige communicatie, informatie te geven over het brede bereik van wat Anandajay met The Light of Being aanreikt.

Moge je er een fijne tijd aan beleven.

Logo The Light of Being